Własność intelektualna

z nami zabezpieczysz swoją własność już od samego początku
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Oszczędzimy Ci zawrotów głowy!

specyfika własności intelektualnej sprawia, że ludziom kręci się w głowie częściej niż przy pozostałych dziedzinach prawa

W zespole IPSO LEGAL są specjaliści od prawa autorskiego, patentów,  tajemnic handlowych, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych, umów o zachowaniu poufności, polityki prywatności oraz wszelkich innych zagadnień związanych z własnością intelektualną. Dzięki temu oferowana przez nas ochrona własności intelektualnej jest kompleksowa i świadczona na najwyższym poziomie. Klientów zainteresowanych skorzystaniem z obsługi prawnej w tym zakresie zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z zagadnieniem ochrony własności intelektualnej i kontaktu z nami.

ochrona prawnoautorska znaków towarowych, patentów i wzorów przemysłowych i użytkowych
badanie zdolności rejestrowej znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych
tworzenie strategii ochrony własności intelektualnej
zwalczanie nieuczciwej konkurencji,
ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i know - how
wsparcie w procesie zgłoszeń wynalazków, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych
wsparcie komercjalizacji projektów badawczo - rozwojowych
wsparcie akademickich spin-off'ów w zakresie komercjalizacji badań naukowych
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
kancelaria prawo własności intelektualnej kraków

Prawo własności intelektualnej i prawo autorskie

Wszystko to, co wytworzy człowiek przy użyciu swojego intelektu, a co jest dotychczas niespotykane i nowatorskie, nazywamy własnością intelektualną. Własność intelektualna, to wytwór pracy twórczej człowieka, który ze względu na swoją unikatowość zasługuje na ochronę. Własność intelektualna obejmuje różne aspekty twórczej działalności człowieka. W dobie rosnącej konkurencyjności ochrona własności intelektualnej jest szczególnie istotna.

Kancelaria prawna IPSO LEGAL w Krakowie zapewnia kompleksowe wsparcie w ramach szeroko pojętego prawa własności intelektualnej, które w zasadzie obejmuje dwie kategorie – prawa autorskie oraz prawa własności przemysłowej.

Prawo własności przemysłowej

Nasza kancelaria oferuje wsparcie i doradztwo prawne w zakresie prawa własności przemysłowej, do którego zalicza się patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i znaki towarowe, prawa wynikające z rejestracji wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych oraz topografii układów scalonych. Prawo własności intelektualnej pełni bardzo ważną rolę we współczesnej i nowoczesnej gospodarce, która opiera swój rozwój na wiedzy i innowacyjnych rozwiązaniach. Świadomość w zakresie możliwości ochrony praw własności intelektualnej, pozwala na skuteczne wdrażanie nowych rozwiązań biznesowych i czerpanie znaczących korzyści z ich eksploatacji. Prawa te dają uprawnionemu wyłączny monopol na ich zarobkowe lub zawodowe wykorzystanie na terytorium naszego kraju.

W działalności każdego przedsiębiorcy bardzo istotna jest wiedza w zakresie praw własności intelektualnej, ponieważ znajomość regulacji prawnych chroniących własność intelektualną pozwalają także ograniczyć ryzyko związane z nieświadomym naruszaniem praw innych uczestników rynku. Pod tym względem ochrona własności intelektualnej działa więc dwojako – zabezpiecza interesy firmy, jednocześnie chroniąc markę przed ewentualnymi konsekwencjami naruszenia praw własności intelektualnej innych, niezależnie od tego czy ochrona dotyczy praw autorskich czy praw własności przemysłowej.

RODO
reprezentacja w sporach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji
przeprowadzanie audytów prawnych stron internetowych
monitoring w zakresie ewentualnych naruszeń znaków towarowych
ochrona własności intelektualnej kraków
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image