Agnieszka Kolbuch-Wągiel
Agnieszka Kolbuch-Wągiel
akolbuch@ipsolegal.pl+48 607 238 048

W swojej codziennej praktyce zajmuję się kwestiami compliance, due dilligence nieruchomości, rozwojem biznesu, przedsięwzięciami budowlanymi, komunikacją korporacyjną i kwestiami finansowymi. Dostarczam klientom praktycznych porad w zakresie prawa nieruchomości, roszczeń z tytułu naruszenia umowy, roszczeń z tytułu ubezpieczeń i innych kwestii spornych, które dotyczą przedsiębiorstw, od start-upów po duże korporacje. Przekazuję swoją wiedzę klientom w kwestiach związanych z nieruchomościami, procesem sądowym i alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów oraz procesem inwestycyjnym.

prawo nieruchomości
inwestycje
compliance
proces